Galaxy History ' v749wudanyan'


DatasetAnnotation
10: DEf01f h
364 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v233,v890,v857,v156,v72,v1689,v1648,v155"

$indepun
[1] "v203,v204"

$exogenous
[1] "v749"

$extra
[1] "v854,v855"

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecolo
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
11: DEf01f aa
187 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v233,v890,v857,v156,v72,v1689,v1648,v155"

$indepun
[1] "v203,v204"

$exogenous
[1] "v749"

$extra
[1] "v854,v855"

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecolo
1
"","Group.1",".imp","v749","v890","v72","v1689","v1648","x","y","x2","y2","xy","Austronesian","Nigercongo","mht.name.dTropicalandsubtropicalgrasslandssavannasandshrublands","mht.name.dTropicalandsubtropicalmoistbroadleafforests","koeppengei.dAf","koeppenge
i.dAw","continent.dAfrica","continent.dAsia","continent.dNorthAmerica","continent.dSouthAmerica","region.dNorthernAmerica","region.dSouthAmerica","v203","v204","v233","v857","v156","v155","v854","v855","bio.1","bio.2","bio.3","bio.4","bio.5","bio.6","bio.8
","bio.9","bio.10","bio.11","bio.12","bio.13","bio.14","bio.15","bio.16","bio.17","bio.18","bio.19","meanalt","mnnpp","sdalt","lati","long","dxid","v749Sq","v890Sq","v72Sq","v1689Sq","v1648Sq","v203Sq","v204Sq","v233Sq","v857Sq","v156Sq","v155Sq","v854Sq",
"v855Sq","bio.1Sq","bio.2Sq","bio.3Sq","bio.4Sq","bio.5Sq","bio.6Sq","bio.8Sq","bio.9Sq","bio.10Sq","bio.11Sq","bio.12Sq","bio.13Sq","bio.14Sq","bio.15Sq","bio.16Sq","bio.17Sq","bio.18Sq","bio.19Sq","meanaltSq","mnnppSq","sdaltSq","latiSq","longSq","dxidSq
"
"1","Abipon",4.5,3,3,3,83.75,18,-0.799690602861883,-1.69979911247368,0.639505060305602,2.8893170227663,1.35931337699817,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,2,6,1,4,1,1,1,3,0.252682813168343,0.391364415446897,-0.36089261426072,0.0479604167576743,0.545369837463051,0.134
12: DEf01f Map
333 bytes
format: html, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v233,v890,v857,v156,v72,v1689,v1648,v155"

$indepun
[1] "v203,v204"

$exogenous
[1] "v749"

$extra
[1] "v854,v855"

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecolo
HTML file
13: DEf01f h
381 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v203,v204,v205,v206,v232,v890,v819,v1685,v857,v156"

$indepun
[1] "v1260,v854"

$exogenous
[1] "v749"

$extra
[1] "v855,v921"

$distance
[1] TRUE

$language
[1] T
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
14: DEf01f aa
187 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v203,v204,v205,v206,v232,v890,v819,v1685,v857,v156"

$indepun
[1] "v1260,v854"

$exogenous
[1] "v749"

$extra
[1] "v855,v921"

$distance
[1] TRUE

$language
[1] T
1
"","Group.1",".imp","v749","v890","v1685","x","y","x2","y2","xy","Austronesian","Nigercongo","mht.name.dTropicalandsubtropicalgrasslandssavannasandshrublands","mht.name.dTropicalandsubtropicalmoistbroadleafforests","koeppengei.dAf","koeppengei.dAw","contin
ent.dAfrica","continent.dAsia","continent.dNorthAmerica","continent.dSouthAmerica","region.dNorthernAmerica","region.dSouthAmerica","v1260","v854","v203","v204","v205","v206","v232","v819","v857","v156","v855","v921","bio.1","bio.2","bio.3","bio.4","bio.5"
,"bio.6","bio.8","bio.9","bio.10","bio.11","bio.12","bio.13","bio.14","bio.15","bio.16","bio.17","bio.18","bio.19","meanalt","mnnpp","sdalt","lati","long","dxid","v749Sq","v890Sq","v1685Sq","v1260Sq","v854Sq","v203Sq","v204Sq","v205Sq","v206Sq","v232Sq","v
819Sq","v857Sq","v156Sq","v855Sq","v921Sq","bio.1Sq","bio.2Sq","bio.3Sq","bio.4Sq","bio.5Sq","bio.6Sq","bio.8Sq","bio.9Sq","bio.10Sq","bio.11Sq","bio.12Sq","bio.13Sq","bio.14Sq","bio.15Sq","bio.16Sq","bio.17Sq","bio.18Sq","bio.19Sq","meanaltSq","mnnppSq","
sdaltSq","latiSq","longSq","dxidSq"
"1","Abipon",4.5,3,3,1,-0.799690602861883,-1.69979911247368,0.639505060305602,2.8893170227663,1.35931337699817,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,12,1,2,6,1,1,1,0,4,1,3,17,0.252682813168343,0.391364415446897,-0.36089261426072,0.0479604167576743,0.545369837463051,0.13
15: DEf01f Map
333 bytes
format: html, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v203,v204,v205,v206,v232,v890,v819,v1685,v857,v156"

$indepun
[1] "v1260,v854"

$exogenous
[1] "v749"

$extra
[1] "v855,v921"

$distance
[1] TRUE

$language
[1] T
HTML file
16: DEf01f h
382 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v203,v204,v205,v206,v232,v1260,v854,v855,v921,v928"

$indepun
[1] "v1685,v156,v819,,v890,v857"

$exogenous
[1] "v749"

$extra
[1] "v855,v921"

$distance
[1] TRUE
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
17: DEf01f aa
187 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v203,v204,v205,v206,v232,v1260,v854,v855,v921,v928"

$indepun
[1] "v1685,v156,v819,,v890,v857"

$exogenous
[1] "v749"

$extra
[1] "v855,v921"

$distance
[1] TRUE
1
"","Group.1",".imp","v749","v1685","v890","x","y","x2","y2","xy","Austronesian","Nigercongo","mht.name.dTropicalandsubtropicalgrasslandssavannasandshrublands","mht.name.dTropicalandsubtropicalmoistbroadleafforests","koeppengei.dAf","koeppengei.dAw","contin
ent.dAfrica","continent.dAsia","continent.dNorthAmerica","continent.dSouthAmerica","region.dNorthernAmerica","region.dSouthAmerica","v156","v819","v857","v203","v204","v205","v206","v232","v1260","v854","v855","v921","v928","bio.1","bio.2","bio.3","bio.4",
"bio.5","bio.6","bio.8","bio.9","bio.10","bio.11","bio.12","bio.13","bio.14","bio.15","bio.16","bio.17","bio.18","bio.19","meanalt","mnnpp","sdalt","lati","long","dxid","v749Sq","v1685Sq","v890Sq","v156Sq","v819Sq","v857Sq","v203Sq","v204Sq","v205Sq","v206
Sq","v232Sq","v1260Sq","v854Sq","v855Sq","v921Sq","v928Sq","bio.1Sq","bio.2Sq","bio.3Sq","bio.4Sq","bio.5Sq","bio.6Sq","bio.8Sq","bio.9Sq","bio.10Sq","bio.11Sq","bio.12Sq","bio.13Sq","bio.14Sq","bio.15Sq","bio.16Sq","bio.17Sq","bio.18Sq","bio.19Sq","meanal
tSq","mnnppSq","sdaltSq","latiSq","longSq","dxidSq"
"1","Abipon",4.5,3,1,3,-0.799690602861883,-1.69979911247368,0.639505060305602,2.8893170227663,1.35931337699817,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,4,2,6,1,1,1,12,1,3,17,2,0.252682813168343,0.391364415446897,-0.36089261426072,0.0479604167576743,0.545369837463051,0.
18: DEf01f Map
333 bytes
format: html, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v203,v204,v205,v206,v232,v1260,v854,v855,v921,v928"

$indepun
[1] "v1685,v156,v819,,v890,v857"

$exogenous
[1] "v749"

$extra
[1] "v855,v921"

$distance
[1] TRUE
HTML file
22: DEf01f h
308 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v80,v204,v203,v205,v206"

$indepun
[1] "v819"

$exogenous
[1] "v749"

$extra
[1] "v516"

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1]
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
23: DEf01f aa
187 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v80,v204,v203,v205,v206"

$indepun
[1] "v819"

$exogenous
[1] "v749"

$extra
[1] "v516"

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1]
1
"","Group.1",".imp","v749","v516","x","y","x2","y2","xy","Austronesian","Nigercongo","mht.name.dTropicalandsubtropicalgrasslandssavannasandshrublands","mht.name.dTropicalandsubtropicalmoistbroadleafforests","koeppengei.dAf","koeppengei.dAw","continent.dAfr
ica","continent.dAsia","continent.dNorthAmerica","continent.dSouthAmerica","region.dNorthernAmerica","region.dSouthAmerica","v819","v80","v204","v203","v205","v206","bio.1","bio.2","bio.3","bio.4","bio.5","bio.6","bio.8","bio.9","bio.10","bio.11","bio.12",
"bio.13","bio.14","bio.15","bio.16","bio.17","bio.18","bio.19","meanalt","mnnpp","sdalt","lati","long","dxid","v749Sq","v516Sq","v819Sq","v80Sq","v204Sq","v203Sq","v205Sq","v206Sq","bio.1Sq","bio.2Sq","bio.3Sq","bio.4Sq","bio.5Sq","bio.6Sq","bio.8Sq","bio.
9Sq","bio.10Sq","bio.11Sq","bio.12Sq","bio.13Sq","bio.14Sq","bio.15Sq","bio.16Sq","bio.17Sq","bio.18Sq","bio.19Sq","meanaltSq","mnnppSq","sdaltSq","latiSq","longSq","dxidSq"
"1","Abipon",4.5,3,2.5,-0.799690602861883,-1.69979911247368,0.639505060305602,2.8893170227663,1.35931337699817,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,2,6,2,1,1,0.252682813168343,0.391364415446897,-0.36089261426072,0.0479604167576743,0.545369837463051,0.134770003802844,
0.665004838844491,-0.120359741713757,0.480342685477104,0.160522360554168,-0.270044491509578,-0.565864087646714,-0.126292573698856,-0.547876288358488,-0.513004522123751,-0.171943511388096,0.0559101210026979,-0.533305542905616,-0.737173918358601,0.5938886471
24: DEf01f Map
333 bytes
format: html, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v80,v204,v203,v205,v206"

$indepun
[1] "v819"

$exogenous
[1] "v749"

$extra
[1] "v516"

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1]
HTML file
34: DEf01f h
0 bytes
An error occurred running this job: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v203,v204,v205,v206,v232,v233,v890,v244,v245,v243__cr____cn__"

$indepun
[1] ""

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] "v749"

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ec
37: DEf01f h
311 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v203,v204,v205,v206,v232,v233.d5,v233.d6,v890,v244.d2,v245"

$indepun
[1] ""

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
40: DEf01f h
335 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v205,v206,v233.d5,v233.d6,v890,v244.d2,v244,v233,v819"

$indepun
[1] "v245,v232,v203"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TR
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
43: DEf01f h
386 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v205,v233.d5,v233.d6,v890,v819,v1685,v857,v156,v1260"

$indepun
[1] "v245,v232,v203,v244.d2,v244,v233,v206"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1]
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
46: DEf01f h
369 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v205,v233.d5,v233.d6,v1260,v1914,v1913,v232,v854,v855"

$indepun
[1] "v245,v203,v244.d2,v244,v233,v206,v156,v1685"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distan
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
49: DEf01f h
365 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v233.d5,v233.d6,v1260,v921,v928,v196,v72,v227,v80"

$indepun
[1] "v232,v854,v855,v205,v1914,v1913"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$la
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
52: DEf01f h
362 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v233.d5,v233.d6,v1260,v928,v196,v80,v234,v237,v236"

$indepun
[1] "v72,v227,v921"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
58: DEf01f h
0 bytes
An error occurred running this job: failure submitting job
61: DEf01f h
0 bytes
An error occurred running this job: failure submitting job
64: DEf01f h
0 bytes
An error occurred running this job: failure submitting job
67: DEf01f h
0 bytes
An error occurred running this job: failure submitting job
70: DEf01c h
0 bytes
An error occurred running this job: failure submitting job
73: DEf01d h
0 bytes
An error occurred running this job: failure submitting job
76: DEf01 h
409 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v233,v1260,v928,v80,v234,v237,v238,v663,v1689"

$indepun
[1] "v236,v196"

$exogenous
[1] "v1260"

$extra
[1] "v872,v157"

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1]
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",-1.05271,NA,NA,1,0.59146,0.61929,"",NA
"Wy",1.34463,0.35362,1.79179,1,0,0.00227,"***","Network lag term"
"v1260",-0.03758,-0.10748,1.87765,0,0.26552,0.36413,"","Total Pathogen Stress"
79: DEf01 h
377 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v234,v196,v204,v80,v205,v206,v237,v238,v663"

$indepun
[1] "v260"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1] TRUE

1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",-0.17474,NA,NA,1,0.8703,0.88404,"",NA
"Wy",1.47759,0.3986,1.36256,1,0,0.00012,"***","Network lag term"
"v196",-0.04027,-0.10901,1.49897,0,0.24533,0.31639,"","Number of Dry Months"
82: DEf01 h
385 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v234,v196,v204,v80,v205,v206,v237,v1648,v199"

$indepun
[1] "v260"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1] TRUE
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",-0.28349,NA,NA,1,0.7523,0.80958,"",NA
"Wy",1.24421,0.37284,1.86932,1,0,0.00211,"***","Network lag term"
"v1648",0.02933,0.15479,1.24464,1,0.078,0.11901,"","Overall Frequency of Warfare (Resolved Rating)"
85: DEf01 h
365 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v237,v155,v1689,v1732,v677,v208"

$indepun
[1] "v234,v196"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1] TRUE
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",-2.30382,NA,NA,1,0.35755,0.37543,"",NA
"Wy",1.71232,0.42278,1.38328,1,0,7e-05,"***","Network lag term"
"v155",0.0432,0.05039,1.53452,0,0.63162,0.64553,"","Scale 7- Money"
88: DEf01 h
368 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v237,v210,v872,v260,v39,v659"

$indepun
[1] "v234,v196"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1] TRUE

$
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",-0.45489,NA,NA,1,0.68336,0.71521,"",NA
"Wy",1.58282,0.42448,1.26595,1,0,2e-05,"***","Network lag term"
"v196",-0.03475,-0.09379,1.22802,0,0.2871,0.33401,"","Number of Dry Months"
91: DEf01 h
357 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v237,v659,v934,v970,v1648,v1838"

$indepun
[1] "v210,v872,v260,v39"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",-0.79017,NA,NA,1,0.55279,0.59992,"",NA
"Wy",1.61464,0.41403,1.31753,1,0,5e-05,"***","Network lag term"
"v1648",0.02687,0.14157,1.28073,1,0.13742,0.16285,"","Overall Frequency of Warfare (Resolved Rating)"
94: DEf01 h
384 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v237,v2002,v600,v1260,v1685,v890,v720,594"

$indepun
[1] "v210,v872,v260,v39"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",0.61546,NA,NA,1,0.64983,0.74336,"",NA
"Wy",1.2761,0.38578,1.89148,1,0.00202,0.00459,"***","Network lag term"
"v1260",-0.00254,-0.00725,1.93551,0,0.94429,0.95235,"","Total Pathogen Stress"
97: DEf01 h
396 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v237,v2002,v614,v625,v744,v67,v79,v208"

$indepun
[1] "v210,v872,v260,v39"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$s
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",0.75375,NA,NA,1,0.5522,0.59156,"",NA
"Wy",0.76188,0.23377,1.38776,1,0.00066,0.01429,"**","Network lag term"
"v2002",-0.12587,-0.1986,1.49689,1,0.01515,0.04683,"**","World Religions (1807)"
100: DEf01 h
401 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v237,v2002,v625,v67,v663,v743,v753,v698"

$indepun
[1] "v744,v79"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",2.09994,NA,NA,1,0.25456,0.26125,"",NA
"Wy",0.72356,0.22055,1.63815,1,0.00864,0.03455,"**","Network lag term"
"v2002",-0.11631,-0.1835,1.46179,1,0.06354,0.07836,"*","World Religions (1807)"
103: DEf01 h
396 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v625,v67,v51,v819,v928,v208,v89"

$indepun
[1] "v744,v79"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1]
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",0.75088,NA,NA,1,0.48699,0.5171,"",NA
"Wy",0.68417,0.25707,1.54803,1,0.00043,0.00995,"***","Network lag term"
"v2002",-0.09017,-0.14226,1.32975,1,0.07848,0.12345,"","World Religions (1807)"
106: DEf01 h
371 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v625,v67,v89,v1823,v928,v156"

$indepun
[1] "v744,v79"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1] TR
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",0.39295,NA,NA,1,0.71425,0.74866,"",NA
"Wy",0.72941,0.27309,1.51053,1,0.00575,0.01325,"**","Network lag term"
"v156",0.05061,0.061,2.19727,0,0.60148,0.63093,"","Scale 8- Density of Population"
109: DEf01 h
417 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v625,v67,v89,v234,v196,v205,v206"

$indepun
[1] "v744,v79"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",-0.67366,NA,NA,1,0.5507,0.61234,"",NA
"Wy",1.23116,0.31608,1.59744,1,5e-05,0.00126,"***","Network lag term"
"v196",-0.04901,-0.1327,1.53267,1,0.12683,0.16021,"","Number of Dry Months"
112: DEf01 h
398 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v625,v67,v89,v234,v237,v659"

$indepun
[1] "v205,v206"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1] TR
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",1.31909,NA,NA,1,0.15544,0.2132,"",NA
"Wy",0.77151,0.26572,1.5696,1,0.00029,0.0057,"***","Network lag term"
"v2002",-0.1365,-0.21536,1.35912,1,0.0104,0.01616,"**","World Religions (1807)"
115: DEf01 h
378 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v625,v67,v89,v234,v659"

$indepun
[1] "v237"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1] TRUE

$spati
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",2.02935,NA,NA,1,0.00944,0.02015,"**",NA
"Wy",0.53906,0.24439,1.39876,1,0.00088,0.00873,"***","Network lag term"
"v2002",-0.12172,-0.19204,1.30411,1,0.01613,0.02982,"**","World Religions (1807)"
118: DEf01 h
386 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v625,v67,v237,v234,v659"

$indepun
[1] "v89"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$stepwise
[1] TRUE

$spati
1
"","x"
"1","Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
"","coef","stdcoef","VIF","stepkept","hcpval","pval","star","desc"
"(Intercept)",2.03335,NA,NA,1,0.00759,0.01986,"**",NA
"Wy",0.54575,0.24732,1.41545,1,0.00043,0.00742,"***","Network lag term"
"v2002",-0.1189,-0.18759,1.24596,1,0.0152,0.03085,"**","World Religions (1807)"
121: DEf01f h
375 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v625,v67,v89,v234,v237,v659"

$indepun
[1] "v205,v206"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
124: DEf01f h
0 bytes
An error occurred running this job: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v67,v234,v196,v205,v206,v159,v160"

$indepun
[1] "v205,v206"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1
127: DEf01f h
394 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v67,v234,v196,v205,v206,v159,v160"

$indepun
[1] "v625,v659"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
130: DEf01f h
388 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v67,v234,v196,v63,v212,v213,v214"

$indepun
[1] "v205,v206,v159,v160"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$e
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
133: DEf01f h
387 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v67,v234,v196,v213,v214,v215,v216"

$indepun
[1] "v212,v63"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1]
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
136: DEf01f h
381 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v67,v196,v213,v214,v217,v218,v219"

$indepun
[1] "v215,v216,v234"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecolo
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
139: DEf01f h
376 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v67,v196,v213,v214,v225,v227,v232"

$indepun
[1] "v217,v218,v219"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecolo
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
142: DEf01f h
375 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v67,v196,v213,v214,v225,v235,v236"

$indepun
[1] "v227,v232"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
145: DEf01f h
370 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v238,v240,v242,v244,v246,v270,v591,v283,v284,v285"

$indepun
[1] "v235,v236"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
148: DEf01f h
398 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v238,v286,v287,v289,v290,v291,v292,v604,v605,v606"

$indepun
[1] "v240,v242,v244,v246,v270,v591,v283,v284,v285"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] T
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
151: DEf01f h
401 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v283,v287,v604,v605,v606,v607,v609,v657,v677,v739"

$indepun
[1] "v286,v289,v290,v291,v292"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] T
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
154: DEf01f h
412 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v283,v287,v739,v740,v747,v752,v753,v757,v819,v934"

$indepun
[1] "v604,v605,v606,v607,v609,v657,v677"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$lang
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
157: DEf01f h
387 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v283,v287,v739,v819,v1195,v1648,v1649,v1650,v1710,v1711"

$indepun
[1] "v740,v747,v752,v753,v757,v934"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$lan
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
160: DEf01f h
383 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v283,v287,v739,v819,v1710,v1721,v1723,v1752,v1858"

$indepun
[1] "v1195,v1648,v1649,v1650,v1711"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
163: DEf01f h
369 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v67,v196,v213,v214,v225,v283,v287"

$indepun
[1] "v227,v232"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
166: DEf01f h
401 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v67,v196,v213,v214,v225,v287,v739,v819,v1710"

$indepun
[1] "v283"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecol
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "
169: DEf01f h
360 lines
format: csv, database: ?
Info: $ARGS
character(0)

$dataset
[1] "SCCS"

$dummyvar
[1] ""

$depvar
[1] "v749"

$indepre
[1] "v204,v80,v2002,v67,v196,v213,v214,v225,v739"

$indepun
[1] "v283"

$exogenous
[1] ""

$extra
[1] ""

$distance
[1] TRUE

$language
[1] TRUE

$ecology
[1] TRUE

$s
1
"DependVarb
"
"Dependent variable='v749': Living Arrangements for Newlyweds"
" "
" "
"URmodel "